דף הבית הדמויות מילון אורידורית מילון דַּמְלוֹצְפָרית

 

 

 

לתושבי הממלכות הקדמוניות השוכנות בעולמות המסתוריים שמתחת לפני האדמה, שפות ייחודיות משלהם המותאמות בצלילן והגייתן לאופיים והוויתם של בני הממלכה.בני ממלכת אורידור מדברים בשפה האורידורית.ובני ממלכת דמלוצפר השוכנים מעבר לנהר הסימבט המאיים  מדברים בשפה הדמלוצפרית.  

 

 
             

עיצוב ובניה שלומית ליר